Vyberte stránku

Velké i malé firmy vlastní či si pronajímají sklady různých poměrů, kde si nechají uložit své zboží. V těchto prostorách pak zaměstnanci manipulují s různou hmotností produktů. Některé je možné přenést v ruce, jiné přepravují vysokozdvižnými vozíky. Ty jim usnadňují práci a za méně času toho stihnou mnohem víc. Jedná se však o stroj a o ten je potřeba se nejen náležitě starat, ale být i řádně proškolený. O to se starají lektoři BOZP. Dle nich však, ale stále pokulhává běžná denní kontrola vozíku před uvedením do provozu.

Vysokozdvižný vozík je kolové vozidlo mající minimálně tři kola. Je ovládáno obsluhou. Buď jezdí po kolejnicích anebo se volně pohybuje pomocí motorové jednotky. Je určen na přenos věcí. Využívá k tomu zvedání, tahání, tlačení a poté věc uloží do regálu.

K použití jsou potřeba znalosti

Pokud chcete mít oprávnění k obsluze vozíku, musíte projít školením. To je složena jak z teoretické tak praktické části. Je povinné z pohledu BOZP. Takový člověk s papírem pak většinou neshledává nic těžkého, na jeho obsluze. Čím více pak jezdí a získává praxi, je sebejistější, ale zároveň víc opomíná důležité předpisy. Než začnete přepravovat s vysokozdvižným vozíkem, musíte se ubezpečit, že je v pořádku. Nikde nesmí nic téct, kola drží, ovládání funguje, brzdí.

Tyto důležité provozní činnosti se neustále opakují a zdůrazňují na všech školeních BOZP. Opakují se. A je smutné, že by vám téměř každý školitel potvrdil, že se vždy najde někdo, kdo se přizná, že to nedělá. Jednak z důvodu nechuti a neochoty, ale i díky mylným informacím a domněnkám. Podle některých je za kontrolu zodpovědný majitel, provozovatel, odpovědná osoba či údržba. Někdo se domnívá, že pokud stroj prošel technickou kontrolou, není již zběžné omrknutí chodu potřeba. Jenže to není pravda. Obsluha stroje musí vždy kontrolu provést. Klidně každý den, jestli na to přijde.

Minuty rozhodují o životě a zdraví člověka

Je nutné apelovat na dodržování, této zásady. Stačí pár minut pracovního času a předejte úrazům či smrtelným následkům, kdy lidé přicházejí o život. A to je častěji, než by se mohlo zdát. Na některých místech, se celý rok nikdo nepodívá na brzdy vozíku. Dokud se při přepravě zboží pomocí vysokozdvižného vozíku něco nestane.

Konec výmluv. Činy jsou víc. Proč je to tak důležité? Tak třeba proto, že se dá zabránit:

 • Nezabrzděný vozík – sjede z rampy, do vedlejší uličky a zraní obsluhu anebo řidiče kamionu
 • Tichá či zcela nefunkční houkačka – nelze vydat varovný signál, že do nepřehledného místa vjíždí vozík
 • Poničený mechanismus anebo vidlice – při přenosu a manipulaci se zbožím, dojde k utržení vidlic. Dojde nejen k poškození věcí a majitele, ale můžete ohrozit i osoby kolem

Co vše je nutné zkontrolovat:

 1. Brzdy, světla, houkačku
 2. Kapaliny
 3. Baterii
 4. Zdvihací mechanismus a stav vidlic
 5. Hydraulické zařízení
 6. Pohyb vozíku do všech stran, pokud je možné
 7. Pneumatiky a jejich nahuštění dle návodu výrobce
 8. Celkový stav a vzhled vozíku

Pokud obsluha najde nějakou závadu, musí neprodleně vše nahlásit svému nadřízenému. Vozík se pak do odstranění závad odstaví a není určen k použití. Mohl by ohrozit bezpečnost osob na pracovišti i znehodnotit zboží ve skladu.

Bezpečnost práce je důležitou součástí každého pracovního procesu. Každý zaměstnavatel by ve svém vlastním zájmu měl dohlížet na své podřízené, aby věnovali těch pár minut a stroj zkontrolovali.

Modernizace

Pokud si přejete usnadnit práci či ji zautomatizovat, lze již dnes zakoupit vozíky s počítačem. Palubní počítač je naprogramován tak, že při prvním spuštění dne, se sám obsluhy zeptá na základní stav vozu a připomene tak kontrolu. Data pak posílá přímo na dispečink, který vidí veškeré poruchy a závady, co je nutné opravit. Administrativa tak odpadá a proces je rychlejší.