Vyberte stránku

Jistě i vy už jste zažili, že na vašem oblíbeném parkovišti či místě stání jste našli ceduli informující o chystaném čištění komunikace. Datum bylo dost daleko a nikam jste si jej nepoznamenali. V daný den akce jste si řekli, že se nic nestane, když na místě opět zastavíte, ale po pár hodinách, kdy jste auto opět potřeboval, jste zjistili, že tam už nestojí. Bylo odcizeno? Ne. Bylo odstraněno odtahovou službou.

Taková malá chyba jako je nepřeparkování vozidla vás může přijít hodně draho. Za daný odtah můžete zaplatit klidně i přes 4 000 Kč. A to už je suma hodna k zamyšlení.

Cedule upozorňující majitele aut, jsou na ulice a místa, kterých se to týká, umístěna dle zákona minimálně týden dopředu. To je dost času na to, rozmyslet si své další kroky. Tím, že vozidlo ponecháte na místě, jej znepřístupňujete technickým službám k vyčištění. A nejde zde pouze o nemožnost odmetání listí a úklidu odpadků, ale i o čištění kanalizačních vpustí. Ty musí být připraveny na velké deště a příval sněhu, aby vše pobraly, a velké množství vody neskončilo jen tak na ulici. Ta by mohla způsobit rozsáhlé škody na majetku města i soukromém majetku osob. Navíc by všude bylo plno hlíny, prachu, zbytků přírodního odpadu, odpadků apod.

Je důležité hovořit o nedodržení pokynů

Řekli byste si, proč na to vůbec upozorňovat a daná auta nepřizpůsobivých řidičů, jednoduše neposunout. Nelze to jen tak donekonečna přehlížet. Je potřeba o tom hovořit a upozorňovat i na tak banální věc, jako je uposlechnutí výzvy. Rok od roku totiž přibývá jedinců, kteří zákaz stání v uvedené datum a hodinu prostě ignorují. Nárůst počtu bývá až 50% oproti předchozímu roku. To značně ztěžuje a zpomaluje práci Technickým službám, které za danou akcí stojí. Ano, jsou takoví, kteří jednoduše zapomenout a prostě se stane, že neodjedou, i když to měli v plánu. Ale jsou i tací, kteří neberou ohledy a ceduli úmyslně přehlížejí. Řeknete si, vždyť nejde o nic vážného. Kdo však ví, kam až toto povede. Začnou si Technické služby evidovat poznávací značky aut opakovaných delikventů?

Nejlepší na tom je, že si majitel vozidla ani nemusí žádného posunu všimnout. Ráno i večer stojí auto na stejném místě. Za stěračem nic není, žádný lístek, pokuta, nikdo nevolal, a tak zajásá, jak se dobře rozhodnul k ignoraci pokynu. Úsměv však vydrží jen do otevření obálky s tučnou pokutou. Jeho totožnost si totiž lze zjistit z Registru vozidel. Nikdo tedy neunikne trestu z nedbalosti. Ono totiž když je na parkovišti a ulici umístěna cedule o čištění, stává se v určený den a hodinu toto místo zákazem stání a zastavení. A jak se dané věci běžně řeší? Zákon č. 13/1997 umožňuje překážku na cestě odtáhnout na účet postiženého, na nezbytně nutnou dobu. Ale zároveň ukládá, že auto musí být navráceno na stejné místo jako předtím nebo aspoň tam, kde je dobře viditelné. A takový úkon může stát od 1 300 – 4 050 Kč. Záleží, co vše musí odtahová služba vykonat a jak daný úkon označí. Pokud fakturu neuhradíte, čeká vás soud a vymáhání pohledávky.

Název úkonu znamená jinou částku na faktuře

Pokud půjde pouze o technický úkon, v lepším případě, můžete se těšit na částku 1 300 Kč (schváleno Radou hl. m. Praha). Za tento typ procedury označujeme odvoz vozidla na nezbytnou dobu a jeho navrácení na původní parkovací místo či na jiné přilehlé, viditelné z onoho umístění. Jenže, může nastat situace, že majitel vozu nejen že nerespektuje ceduli s výzvou, ale zároveň porušuje i silniční předpisy. Stání v zákazu, u přechodu či např. v modré zóně (placené stání ve městě) navýší hodnotu pokuty až na částku 4 050 Kč (odtah 1 900 korun, vrácení na místo 3 800 Kč, parkoviště použité po odtahu 250 korun).

Vše je zdokumentováno

Jak je možné, že když vám odtáhnou auto, vy nic nepoznáte? Zaměstnanci a vykonavatelé odtahu vše fotí a dokumentují. Mají přesně poznačeno, kde jaké auto stálo. Vrátí jej tedy tam, kde původně stálo. Pokud stálo v zákazu stání nebo jiným způsobem porušovalo předpisy, neřeší to. Dobrá zpráva je, že za to pak již nemůžete dostat pokutu. Fakturu budete platit tak jako tak. Buď ale za porušení předpisu, anebo za stání v zákazu během úklidu komunikace.

Pokud najdete tedy lísteček za oknem, je to ještě ta lepší varianta než za pár týdnů překvapení, v podobě nečekané úřední obálky.

Blokové čištění se provádí dvakrát za rok. Před zimou a po zimě, tedy na jaře a na podzim. Zametají se chodníky, ulice, cesty, myjí se silnice a čistí kanalizační vpusti. Pokud by se to neudělalo, brzy by nás zavalila hromada listí, odpadků a špíny. Při deštích by nás pak následně spláchla vlna vody, protože by neměla kam odtéct.

Je to pouze dvakrát ročně. Není tedy nic jednoduššího než ty dva dny v roce auto postavit o ulici dál než jste zvyklý a ten kus cesty navíc brát jako denní cvičení.

TSK – INFO k službám občanů

Pokud chcete být v obraze, kde a kdy se čištění provádí, můžete si informace zjistit na webových stránkách Technických služeb TSK – INFO. Lze si po registraci nechat zasílat upozornění na zadané ulice, které vám budou zasílány emailem. Zprávy také obsahují informace o připravených omezeních a chystaných akcích. Na internetu také najdete informace o již probíhajících dopravních komplikacích a omezeních.