Vyberte stránku

Jak vypadá ideální město k bydlení? Takové, kde je kriminalita na nízké hladině, ulice jsou čisté a magistrát podporuje své občany. Vše se dá nějak zařídit. Nic však není dokonalé. Zvláště v té čistotě ulic ještě pokulháváme. Ovšem, často za to nemůže města, ale právě chování jeho občanů. Technické služby se starají o odpadky a zeleň. Odklízejí zdechliny, spadané větve, plné popelnice. Jenže na některé věci nemůžou sáhnout. Jde o stará opuštěná auta zabírající parkovací místo a hyzdící své okolí. Naštěstí se nyní projednává novela, která by přinesla kýženou změnu.

ANO chce změnu

Novela předložená poslanci ANO, by měla zasáhnout veškerá auta vyřazená z registru a ty, kterým již před více než šesti měsíci propadla technická kontrola. To by mělo městům ulehčit práci s jejich odklízením.

Někdo tuto změnu vítá, jiný si myslí, že není potřeba, protože současný zákon již naplno umožňuje s vraky nakládat dle libosti. Odborníci se shodují na tom, že jednoznačně posílí skutky úředníků, kteří rozhodují o jednotlivých vozidlech. Odtáhnout překážející auto z ulice má svá pravidla. Musí jít totiž o vrak, než jej připojíte na návěs odtahové služby. A co si pod pojmem vrak představit? Jde o definici vozidla, které má poškozený mechanismus nebo jeho podstatné části a konstrukci vozidla a stává se tak neschopným provozu. To je často těžce definovatelný, občas i skoro až nemožné. Takový vůz totiž musí být např. vyhořelé, bez kol, značně potlučené apod. Občas tak nastává problém, označení vrak použít, i když je jasné, že auto překáží a odtah by si zasloužilo.

V současné chvíli je vše na rozhodnutí úředníka, zda auto za vrak označí i nikoliv. Doposud se i stávalo, že bylo označení neoprávněně a úředník se tak mohl dostat do nezáviděníhodné situace.

Vlastník komunikace bude mít vše na starost

Novela by vše ponechala na bedrech vlastníka komunikace. Ten by majiteli označeného vraku podal výzvu k jeho odstranění. Pokud by do dvou měsíců nijak nereagoval, provedl by odtah sám. Pak by čekal další tři měsíce, jestli se provozovatel vozu neukáže. Ten by samozřejmě dostal adresu parkoviště, na kterém jeho majetek stojí. Po uplynulé době bez reakce má dvě možnosti. Buď vůz zlikvidovat anebo jej dát do dražby, kterou schválil silniční správní úřad. Pokud se však bude jednat pouze o vozidlo s propadlou technickou kontrolou, celá akce se protáhne na plných jedenáct měsíců. Skoro rok správního řízení a čekání.

Mluvčí velkých měst se vyjádřili k připravované novele. Všichni se shodnou na tom, že jde o dobrý počin. Avšak i zde se najdou nevýhody, které vypíchla hlavně Ostrava a Praha. A to dlouhou jednací dobu. Již se totiž setkali s případy, převážně Ostrava, kdy téměř na konci správní doby majitelé auto přeparkovali a tím znovu začali kolečko „tahanic“. Praha k tomu dodala, že tyto nekonečně dlouhé čekací lhůty nezajistí stoprocentní výsledek. Ale i tak dojde ke změně k lepšímu. Opuštěných aut na ulicích určitě ubude.

Město Liberec ještě zmínil fakt, že proces bude sice v rukou majitele komunikace, ale ohledání vozidla bude zajišťovat správní silniční úřad. Bez společnosti policie, autorizovaného servisu a případně i zástupce uvedeného úřadu, tak nebude odtah umožněn. Další zpomalení a komplikace v řízení.

Dále se k tomu vyjádřilo i Brno. To poukazuje na fakt, že v případě dražby se počet vraků ve městě nesníží, pouze se přepíše majitel a dojde k jeho přemístění. Nelze i přehlédnout fakt, že vlastník komunikace bude muset hradit náklady na hlídané parkoviště, kam vraky a auta bez technické kontroly přemístí.

Jak je zvykem, ve sněmovně se objevila novela od TOP 09, která navrhuje lhůtu technické kontroly zkrátit na 3 měsíce. S úspěchem se však nesetkala.

V tiskové zprávě od Ombudsmanky Gabrišové je vyzdvihována možnost opakovaných pokut. Ty by snad mohli přimět majitele aut k reakci.